Skip to main content
?>

DOWNLOAD


Phần mềm được tải nhiều

STT

Tên phần mềm

Tải về

1

Teamviewer QS 5.0

Download

2

Danh sách phần mềm xem trên điện thoại(Excel)

Download

3

Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1000

Download

4

Phần mềm CMS 6100 v3

Download

5

Phần mềm CMS 6200

Download

6

ActiveX 6100 & 6200

6100 6200

7

Phần mềm CMS 9000IP Series

Download

8

Phần mềm CMS 6100i NVSIP Series

Download

9

 Phần mềm CMS QTD-6600 Series (Quản lý 100 camera)

 3.21 MB

10

 Phần mềm xem đầu ghi QTD-6600 Series

 2.88 MB

11

 Phần mềm CMS QTD-6500 Series

14.3 MB

12

 CMS đầu ghi QTD-6204(Mới)

6.39 MB

13

 Firmware Đầu ghi 6304-6308

11 MB

14

 Firmware đầu ghi 6316

13.4 MB

15

 Phần mềm CMS QTD-6300 Series(cũ)

2.69 MB

16

 Phần mềm converter video 6300

3.65 KB

17

 Phần mềm CMS QTD-6300 Series (mới)

30.4 MB

18

 Activex đầu ghi 6604-6608

1.42 MB

19

 Phần mềm CMS QTX-6400 Series(mới)

14.1 MB

20

 Latest SDK 2012-1-12(6400 Series)

4.23 MB

21

 Firmware đầu ghi QTD-6604

12.44 MB

22

 Firmware đầu ghi QTD-6608

12.44 MB

23

 Firmware đầu ghi QTD-6616

12.74 MB

24

 Firmware đầu ghi QV-6716D

12.78 MB

25

 Phần mềm tạo tên miền .cctvdvr.com.tw

684 KB

26

 Phần mềm TeamViewer

3.75 MB

27

 Firmware đầu ghi 6204(28/12/2012)

6.45 MB

28

 Flash đầu ghi 6404

13.4 MB

29

 Flash đầu ghi 6408

13.4 MB

30

 ActiveX đầu ghi 6100 Series(cũ)

1.12 MB

31

 CMS 6200 mới

3.4 MB

32

 Flash 6404-HDMI

13.2 MB

33

 Flash 6408-HDMI

13.2 MB

34

 SuperCam trên Android

1.8 MB

35

 NVMS Phần mềm CMS IP HD + QTX-6400 + QTX-6400FHD 

56 MB MB

36

 Phần mềm CMS QTD-6100 v3(mới) 

56 MB MB

 

 

DNTN Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch Hiếu Thanh Thảo

Trụ sở chính: 270A Phạm Hùng, Long Thới, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh

Số điện thoại: 0276.3788.788 - 0946.42.42.52

Email : hieucamera.hopden@yahoo.com - dntn.hieuthanhthao@gmail.com

Website : cameratayninh.vn