0911.883.888 - 0933.320.252 263 Phạm Văn Đồng, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh


Logo

HỖ TRỢ PHẦN MỀM

DOWNLOAD


Phần mềm được tải nhiều

STT

Tên phần mềm

Tải về

1

Teamviewer QS 5.0

Download

2

Danh sách phần mềm xem trên điện thoại(Excel)

Download

3

Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1000

Download

4

Phần mềm CMS 6100 v3

Download

5

Phần mềm CMS 6200

Download

6

ActiveX 6100 & 6200

6100 6200

7

Phần mềm CMS 9000IP Series

Download

8

Phần mềm CMS 6100i NVSIP Series

Download

9

 Phần mềm CMS QTD-6600 Series (Quản lý 100 camera)

 3.21 MB

10

 Phần mềm xem đầu ghi QTD-6600 Series

 2.88 MB

11

 Phần mềm CMS QTD-6500 Series

14.3 MB

12

 CMS đầu ghi QTD-6204(Mới)

6.39 MB

13

 Firmware Đầu ghi 6304-6308

11 MB

14

 Firmware đầu ghi 6316

13.4 MB

15

 Phần mềm CMS QTD-6300 Series(cũ)

2.69 MB

16

 Phần mềm converter video 6300

3.65 KB

17

 Phần mềm CMS QTD-6300 Series (mới)

30.4 MB

18

 Activex đầu ghi 6604-6608

1.42 MB

19

 Phần mềm CMS QTX-6400 Series(mới)

14.1 MB

20

 Latest SDK 2012-1-12(6400 Series)

4.23 MB

21

 Firmware đầu ghi QTD-6604

12.44 MB

22

 Firmware đầu ghi QTD-6608

12.44 MB

23

 Firmware đầu ghi QTD-6616

12.74 MB

24

 Firmware đầu ghi QV-6716D

12.78 MB

25

 Phần mềm tạo tên miền .cctvdvr.com.tw

684 KB

26

 Phần mềm TeamViewer

3.75 MB

27

 Firmware đầu ghi 6204(28/12/2012)

6.45 MB

28

 Flash đầu ghi 6404

13.4 MB

29

 Flash đầu ghi 6408

13.4 MB

30

 ActiveX đầu ghi 6100 Series(cũ)

1.12 MB

31

 CMS 6200 mới

3.4 MB

32

 Flash 6404-HDMI

13.2 MB

33

 Flash 6408-HDMI

13.2 MB

34

 SuperCam trên Android

1.8 MB

35

 NVMS Phần mềm CMS IP HD + QTX-6400 + QTX-6400FHD 

56 MB MB

36

 Phần mềm CMS QTD-6100 v3(mới) 

56 MB MB

 


BẤM GỌI NGAY
0911.883.888