0911.883.888 - 0933.320.252 263 Phạm Văn Đồng, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh


Logo

POE Switch VTNS1060A

Giá: 1,040,000 đ

Số lượng:


PoE Switch
Kết nối tối đa 6 màn hình bằng Cat5e với chuẩn Dahua POE
Điện áp 24V , kích thước 179mm*107mm*30mm, trọng lượng 0.3K. Chưa bao gồm nguồn


PoE Switch
Kết nối tối đa 6 màn hình bằng Cat5e với chuẩn Dahua POE
Điện áp 24V , kích thước 179mm*107mm*30mm, trọng lượng 0.3K. Chưa bao gồm nguồn

VTO6000CM
VTO6000CM Liên hệ
VTO2000A
VTO2000A Liên hệ
VTO2111D-WP
VTO2111D-WP Liên hệ
VTH5221D/DW
VTH5221D/DW Liên hệ
VTH1520A
VTH1520A Liên hệ
VTH1550CH
VTH1550CH Liên hệ
VTH1510CH
VTH1510CH Liên hệ
DSS4004
DSS4004 Liên hệ
HAC-HMW3100
HAC-HMW3100 Liên hệ


BẤM GỌI NGAY
0911.883.888