0911.883.888 - 0933.320.252 263 Phạm Văn Đồng, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh


Logo

ASA2212A

Giá: 740,000 đ

Số lượng:.- Kiểm soát 1 cửa.
- Hỗ trợ xác thực bằng thẻ, vân tay, mật khẩu.
- Hỗ trợ thẻ Mifare 13.56MHz.
- Có tích hợp camera, chụp hình thời gian thực.
- Hỗ trợ chấm công bằng phần mềm (Smart PSS)
- Hỗ trợ cấu hình thời gian biểu, chuyển ca.
- Xuất báo cáo bằng cổng USB.
- Hỗ trợ thẻ nhớ, lưu trữ hình ảnh, báo cáo.

XVR5216AN-4KL-X
XVR5216AN-4KL-X Liên hệ
XVR5116H-4KL-X
XVR5116H-4KL-X Liên hệ
XVR5108HS-4KL-X
XVR5108HS-4KL-X Liên hệ
XVR5104H-4KL-X
XVR5104H-4KL-X Liên hệ
XVR5104C-4KL-X
XVR5104C-4KL-X Liên hệ
XVR5216AN-4KL
XVR5216AN-4KL Liên hệ
XVR5116H-4KL
XVR5116H-4KL Liên hệ
XVR5108HS-4KL
XVR5108HS-4KL Liên hệ
XVR5104H-4M
XVR5104H-4M Liên hệ


BẤM GỌI NGAY
0911.883.888