0911.883.888 - 0933.320.252 263 Phạm Văn Đồng, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh


Logo

Đầu báo khói có dây - DHI-FAD201A

Giá: 920,000 đ

Số lượng:


> Infrared photoelectric sensor
> MCU processing, eliminate false alarm 


> Infrared photoelectric sensor
> MCU processing, eliminate false alarm 
> Relay NO output and LED indicating alarm
> Surface-mount device (SMD) circuit board design


BẤM GỌI NGAY
0911.883.888