0911.883.888 - 0933.320.252 263 Phạm Văn Đồng, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh


Logo

Bàn điều khiển - ARK10C

Giá: 1,316,000 đ

Số lượng:


Alarm host arming/disarming parameter setup.
Multi-user operation rights.
May display alarm host’s operation status.


Alarm host arming/disarming parameter setup.
Multi-user operation rights.
May display alarm host’s operation status.
LCD screen, visualized operation.
No need to reboot alarm host for connection.


BẤM GỌI NGAY
0911.883.888