0911.883.888 - 0933.320.252 263 Phạm Văn Đồng, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh


Logo

PFL2106-4ET-96
PFL2106-4ET-96 4,400,000 đ
PFS4026-24P-370
PFS4026-24P-370 2,120,000 đ
PFS4226-24ET-240
PFS4226-24ET-240 10,840,000 đ
PFS4018-16P-250
PFS4018-16P-250 15,820,000 đ
PFS4218-16ET-190
PFS4218-16ET-190 8,700,000 đ
PFS4210-8GT-DP
PFS4210-8GT-DP 1,590,000 đ
POE Switch VTNS1060A
POE Switch VTNS1060A 1,040,000 đ
S1000-8TP
S1000-8TP 7,780,000 đ
PFS3110-8P-96
PFS3110-8P-96 3,420,000 đ
PFS3009-8ET-96
PFS3009-8ET-96 2,420,000 đ
PFS3009-8ET-65
PFS3009-8ET-65 1,900,000 đ
PFS3106-4P-60
PFS3106-4P-60 2,440,000 đ
PFS3005-4P-58
PFS3005-4P-58 1,460,000 đ
PFS3005-4ET-36
PFS3005-4ET-36 1,190,000 đ
PFS5424-24T
PFS5424-24T 25,000,000 đ
PFS3024-24GT
PFS3024-24GT 3,580,000 đ
PFS3016-16GT
PFS3016-16GT 2,640,000 đ
PFS3008-8GT
PFS3008-8GT 1,350,000 đ
PFS3005-5GT
PFS3005-5GT 640,000 đ

Đến trang

BẤM GỌI NGAY
0911.883.888